Máte problém s vaším počítačom? Servisáci pomôžu!

Naša služba COMTEC ONLINE SERVIS umožní nášmu skúsenému technikovi prezrieť si Váš počítač cez internet. Náš technik môže takto bezpečne identifikovať poruchu, nainštalovať, nakonfigurovať, alebo opraviť Vašu techniku.

už žiadne čakanie, naplánujte si zásah podľa svojich potrieb

zabezpečte si služby z pohodlia Vášho domova, kancelárie alebo z ktoréhokoľvek miesta

celý priebeh zásahu je pod Vašou kontrolou a Vaše osobné údaje zostávajú nedotknuté

Ako postupovať?

stiahnite program
SERVIS.EXE a uložte
ho na vhodné miesto
(napríklad na
pracovnú plochu)

spustite program
SERVIS.EXE

telefonický kontakt
so servisným technikom

povoľte technikovi
prístup k Vášmu
počítaču

  • Prihlásite sa k službe COMTEC ONLINE SERVIS
  • Technik sa pripojí na váš počítač a začne s ním pracovať
  • Súčasne pokiaľ bude treba môže s Vami telefonicky komunikovať počas celého zásahu tak, aby zodpovedal všetky Vaše otázky

Najčastejšie otázky

Môžete sa napojiť na môj počítač po ukončení zásahu?

Nie, nie je to možne. Spojenie je možné iba v čase spusteného programu COMTEC ONLINE SERVIS na vzdialený prístup a Vášho povolenia. Počas zásahu sa môžete kedykoľvek odpojiť.

Je to bezpečné?

Áno. Po prihlásení na našu COMTEC ONLINE SERVIS službu je vytvorené bezpečné spojenie medzi vašim počítačom a počítačom nášho technika Toto bezpečné spojenie zaručí, že nikto iný nemôže sledovať alebo pristupovať k Vašim dátam.

Je to ľahké?

Veľmi ľahké! Tým, že umožníte nášmu vzdialenému technikovi prístup do Vášho počítača, umožnite mu inštalovať, opraviť alebo nakonfigurovať Váš počítač. Vy môžete odpočívať a sledovať ho pri práci. Služba je jednoduchá a pre Vás veľmi výhodná.

1. stiahnite program SERVIS.EXE a uložte ho na vhodné miesto (napríklad na pracovnú plochu)

2. spustite program SERVIS.EXE

3. telefonický kontakt so servisným technikom

4. povoľte technikovi prístup k Vášmu počítaču

 

Služba je pre Vás absolútne bezpečná:

  • spojenie programom ONLINE SERVIS funguje len na základe Vášho povolenia prístupu.
  • Vy stále vidíte, čo operátor u Vás robí
  • spojenie vzdialeného servisu môžete kedykoľvek prerušiť
  • po skončení vzdialeného servisu neexistuje žiadna možnosť sa dostať do Vášho počítača bez Vášho opätovného spustenia programu a Vášho povolenia prístupu.

Povolením prístupu servisnému technikovi k počítaču si je zákazník plne vedomý skutočnosti, že prostredníctvom tejto operácie bude pracovníkovi COMTEC s.r.o. Čsl. Armády 65/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom : IČO 36323951 umožnený vzdialený prístup do zariadenia zákazníka ( PC, notebook a pod.) za účelom vykonania požadovaných servisných či iných operácií, resp. činností, pričom pracovník spoločnosti COMTEC s.r.o. môže mať prístup k údajom nachádzajúcim sa v príslušnom zariadení zákazníka. Zákazník týmto postupom slobodne a vedome udeľuje spoločnosti COMTEC s.r.o. súhlas, aby prostredníctvom svojho pracovníka uskutočnila servisný, alebo iný zásah do zákazníkovho zariadenia ( PC, notebook a pod.) v zmysle jeho požiadaviek. Zákazník sa zaväzuje uskutočniť všetky technické opatrenia, aby počas tohto vzdialeného prístupu nedošlo k nežiaducim únikom akýchkoľvek údajov (dát) zo strany spoločnosti COMTEC s.r.o. nachádzajúcich sa v zariadení zákazníka, prostredníctvom ktorého by mohlo dôjsť predovšetkým k porušeniu platných právnych predpisov (osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, a pod.). Z tohto dôvodu je zákazník povinný urobiť predovšetkým všetky potrebné opatrenia, aby riziko úniku iných informácií a údajov než aké sú potrebné pre príslušný servisný či iný zásah bolo znemožnené. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť COMTEC s.r.o.. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a údajov, ktoré neboli spôsobom podľa vyššie uvedeného zákazníkom ochránené a pri ktorých nebol zamedzený prístup k nim zo strany spoločnosti COMTEC s.r.o. .

Zákazník berie na vedomie, že všetky servisné úkony budú vykonané v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti COMTEC s.r.o...

comtec services

COMTEC s.r.o.

tel.: 032 / 77 100 30

www.comtec.sk